O nas

Jesteśmy pierwszym na rynku polskim czasopismem branżowym poświęconym w całości tematyce rozwoju transportu niskoemisyjnego w Polsce.

Tworzymy platformę wymiany informacji pomiędzy nauką, biznesem, samorządem, przedstawicielami instytucji publicznych i branżowych oraz indywidualnymi odbiorcami. Na łamach czasopisma prezentowane będą najnowsze informacje z rynku, profesjonalne analizy, interpretacje przepisów, przydatne case studies, wywiady, opinie oraz komentarze ekspertów branżowych.

Naszą misją jest integracja środowiska firm, organizacji i instytucji zaangażowanych w budowanie i rozwój polskiego rynku pojazdów ekologicznych.

Patronat merytoryczny nad pismem objęło Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności – PSEM